Stasiu - przedstawiciel

ludzie i maszyny » Stasiu - przedstawiciel

W sprawach organizacyjnych reprezentuje nasze stowarzyszenie.